Monografia Centrum Zastosowań Matematyki 2015

Metody matematyczne w zastosowaniach, tom 3.

Pod redakcją Agnieszki Bartłomiejczyk

okl3