Monografia Centrum Zastosowań Matematyki 2014

Metody matematyczne w zastosowaniach, tom 2.

Pod redakcją Agnieszki Bartłomiejczyk